ნომრების ბაზა
←   სხვა

სამშენებლო ექსპერტიზის ბიურო

დარეკვა
სახელი: სამშენებლო ექსპერტიზის ბიურო
მისამართი: ქ.თელავი, ერეკლე II N2
ტელეფონი: 0350230103
კომენტარი: “სამშენებლო ექსპერტიზის ბიურო” არის აკრედიტებული სსიპ “აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრი”-ს მიერ გთავაზობთ შებდეგ მომსახურებას: ობიექტის შესრულებულ სამუშაოთა აქტების (ფორმა ნ2) ინსპექტირება;
SG Coders, LLC ( 5068657825 )