ნომრების ბაზა

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

1. პროფილის შექმნა და მართვა
თქვენ შეგიძლიათ თქვენს ნომერზე შექმნათ პროფილი ბმულიდან https://nomrebi.com/login პროფილის შექმნის შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ მართოთ თქვენი პროფილი, ატვირთოთ სასურველი სურათი, მოახდინოთ სოციალურ ქსელ facebook.com-იდან სურათის და სახელის დამატება, ასევე წაშალოთ თქვენი პროფილი სურვილის შემთხვევაში. დაუშვებელია სექსულური შინაარსის ან კანონით დასჯადი სხვა სახის სურათების ატვირთვა, მსგავსი შინაარსის სურათის აღმოჩენის შემთხვევაში ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას თქვენთან შეთანხმების და შეტყობინების გარეშე მოახდინოს არამიზანშეწონილი სურათის წაშლა მობილურის ნომრების ბაზიდან.
2. კომპანიის ნომრის განთავსება ნომრების ბაზაში
თუ გსურთ თქვენი კომპანიის ნომერი მარტივად მოსაძებნი იყოს აპლიკაციის სხვა მომხმარებლებისთვის, თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ თქვენი კომპანიის შესახებ ინფორმაცია ჩვენს „კომპანიების სატელეფონო ცნობარში“ განცხადების დასამატებლად დააჭირეთ: კომპანიის დამატება
3. აპლიკაციის მუშაობის პრინციპი
აპლიკაცია „მობილურის ნომრების ბაზა“ არ ითხოვს წვდომას თქვენს GPS კორდინატებზე, SMS -ზე ან ხმის ჩაწერის ფუნქციაზე, აპლიკაცია არ ინახავს არანაირ GPS კორდინატებს და არ ახდენს არანაირი საუბრის ჩაწერას, არც sms ის წაკითხვას, ნახვას ან შეცვლას, აპლიკაცია არ ინახავს არანაირ ინფორმაციას თქვენს პირად საუბრებზე ან მიმოწერაზე, შესაბამისად არც ითხოვს მობილური მოწყობილობებიდან წვდომას აღნიშნულ სერვისებზე.
4. შემომავალი და გამავალი ზარები
იმ შემთხვევაში თუ თქვენ ჩართავთ აპლიკაციის ფუნქციას „შემომავალ და გამავალ ზარებზე მფლობელის ჩვენება“ აპლიკაცია ავტომატურად მოახდენს შემომავალ და გამავალ ზარებზე ნომრის ძიებას და გამოიტანს შედეგს ანუ ვინც გირეკავთ ან ვისაც ურეკავთ ის მობილურის/ტელეფონის ნომერი ავტომატურად იქნება მოძებნილი ბაზაში და მოძებნის შემთხვევაში აპლიკაცია გამოიტანს შედეგს ანუ ამ ნომერზე არსებულ სახელებს რომლებიც აპლიკაციის სხვა მომხმარებლების მობილური მოწყობილობებიდან იქნა დამატებული ბაზაში (მათი თანხმობის შემდგომ), ასევე აპლიკაცია ინახავს შემომავალი და გამავალი ზარების სიას თქვენივე ტელეფონის მეხსიერებაში, რაც საშუალებას გაძლევთ მარტივად მოძებნოთ ნომრის მფლობელი ზარების სიიდან.
5. კონტაქტების გამოყენება
აპლიკაცია „მობილურის ნომრების ბაზა“ იყენებს თქვენს მობილურ მოწყობილობაში არსებულ კონტაქტებს თქვენი ნებართვით და უზიარებს მათ აპლიკაციის მომხმარებლებს, ანუ აპლიკაცია მხოლოდ თქვენი თანხმობის შემდგომ აგზავნის თქვენს კონტაქტებს და მასზე მიმაგრებულ ინფორმაციას აპლიკაციის სერვერებზე რის შემდეგაც აპლიკაციის სხვა მომხმარებლებს აქვთ შესაძლებლობა მოძებნონ მობილურის/ტელეფონის ნომრები ერთიან ბაზაში, თქვენ ადასტურებთ რომ თქვენს სატელეფონო წიგნაკში განთავსებული ნომრები და მათი მფლობელების შესახებ ინფორმაცია გაქვთ მოპოვებული კანონიერად, კერძოდ: „საქართველოს კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ, 5 მუხლის თანახმად“ მონაცემები საჯაროდ ხელმისაწვდომია ან მონაცემთა სუბიექტმა ისინი ხელმისაწვდომი გახადა თქვენთვის და თქვენ გაქვთ მონაცემთა სუბიექტის თანხმობა მისი პერსონალური ინფორმაციის შენახვა, გამოყენება, დამუშავება და მესამე პირისთვის გადაცემაზე. თუ თქვენ არ ეთანხმებით თქვენი კონტაქტების გაზიარებას ან არ გაქვთ მონაცემთა სუბიექტის თანხმობა მისი პერსონალური ინფორმაციის შენახვა/დამუშავება/მესამე პირისთვის გადაცემაზე არ დაეთანხმოთ და არ გამოიყენოთ აპლიკაცია, აპლიკაციის გამოყენებისას თქვენ ადასტურებთ რომ გაქვთ თქვენს ტელეფონში არსებული კონტაქტების კანონიერად შენახვა/დამუშავება/მესამე პირისთვის გადაცემის უფლება, „საქართველოს კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ, 5 მუხლის თანახმად“ თქვენს მიერ გაზიარებული კონტაქტები აპლიკაციაში არის მოპოვებული კანონიერად. აპლიკაცია ამუშავებს მხოლოდ კანონიერი საჯარო გზით მოპოვებულ ინფორმაციას, მონაცემთა დამუშავება ხდება ამერიკის შეერთებულო შტატების ტერიტორიაზე განთავსებულ სერვერზე საერთაშორისო კანონმდებლობის და უსაფრთხოების წესების დაცვით.
6. მობილურის/ტელეფონის ნომრის ამოღება აპლიკაციის ბაზიდან
იმ შემთხვევაში თუ თქვენი მობილურის/ტელეფონის ნომერი იძებნება ამ აპლიკაციის მეშვეობით და თქვენ გსურთ ამოიღოთ თქვენი ნომრის რომელიმე დასახელება აპლიკაციიდან ან გსურთ არ იძებნებოდეს თქვენი ნომერი აპლიკაციაში თქვენ შეგიძლიათ მოგვმართოთ Facebook ის მესენჯერით ან საიტის საშუალებით, იმის შემდგომ როდესაც მოხდება დადასტურება რომ ეს ნომერი ნამდვილად თქვენს კუთვნილებაშია ჩვენ ამოვიღებთ ნომერს ან თქვენი ნომრის რომელიმე კონკრეტულ დასახელებას აპლიკაციიდან.
7. მონაცემთა შეგროვება
ჩვენს სარეკლამო პარტნიორებს შეუძლიათ შეაგროვონ ინფორმაცია, როგორიცაა თქვენთვის საინტერესო რეკლამების ისტორია, რათა მომავალში შემოგთავაზოთ პერსონალიზებული რეკლამები.
8. Cookies | ქუქი ფაილები
ქუქი ფაილები არის მცირე ზომის ტექსტური ფაილები, ის შეიძლება აღქმული იყოს როგორც ვებ გვერდის მეხსიერება.
რაში ვიყენებთ ჩვენ ქუქი ფაილებს?
• ვებგვერდის მუშაობისთვის
• ანონიმური ანალიტიკისთვის
• ავტორიზაციის მონაცემებისთვის
• სარეკლამო ინფორმაციისთვის
SG Coders, LLC ( 5068657825 )