ნომრების ბაზა
←   სახელმწიფო დაწესებულებები

თიღვის მუნიციპალიტეტი

დარეკვა
სახელი: თიღვის მუნიციპალიტეტი
მისამართი: თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 89/24, ყოფ. ქალაქპროექტის შენობა, მე-4 სართული
ტელეფონი: 0322535449
კომენტარი: თიღვის მუნიციპალიტეტი არის 2008 წლის ომის შედეგად ოკუპირებული ტერიტორიებიდან (სამხრეთ ოსეთი, ყოფ. ზნაურის რაიონი) დევნილი მუნიციპალიტეტი, ადმინისტრაციული ცენტრი იყო სოფ. ავნევი
SG Coders, LLC ( 5068657825 )